ระบบนี้สามารถใช้ได้ดีกับ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป อักษรขนาดเล็ก
     copyright © 2007, Summit Computer. All Rights Reserved